- Politisk ynkelighet fra byråden

Aps Eilert Jan Lohne hudfletter byråd Nils Arild Johnsen for politisk ynkelighet i saken om kommunal kjøpsplikt hos Tekniske tjenester.