Jul på Bryggen neste uke

Håndverk og handel på Bryggen tar på seg nisseluen fra mandag og arrangerer uken lang en storstilt julemesse.