Ekspederte eksklusjonssak

Bystyremedlem Knut Holme Sulen er et steg nærmere eksklusjon. Det er klart etter at styret i Bergen Fremskrittsparti ekspederte eksklusjonssaken videre til fylkesstyret.