Mot kjøreretningen i Damsgårdstunnelen

Bilistene trodde knapt sine egne øyne da den lille blå bilen kom kjørende mot dem inne i Damsgårdstunnelen.