Bompengetak i bomringen

Ingen skal betale bompenger mer enn 60 ganger pr. måned. Det vil Bergen bystyre anbefale, og Vegdirektoratet vil skrive under.