Byrådet bekymret for bruken av overvåkingskameraer

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) frykter at økende bruk av overvåking i sentrum vil gå ut over folks personvern.

BEKYMRET BYRÅDSLEDER: Kameraer overvåker kjøpesentre, slik som her på Kløverhuset, butikker og offentlige rom. Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) mener det kan gå på personvernet løs når det blir færre og færre plasser folk kan gå uten å bli overvåket. Odd Mehus

På kontoret sitt i Strandgaten kan Lim Nordeide enkelt følge med på hva som skjer nede i butikken.

Han er daglig leder i Tiger of Sweden Store. I likhet med mange andre butikker i sentrum, bruker butikken overvåkingskameraer for å sikre seg mot tyveri.

– Hvis vi har mistanke om at noe har blitt stjålet, kan vi sjekke kameraene. Utenom det ser vi ikke på det.

Bekymret for utviklingen

Men selv om kameraovervåking kan forebygge kriminalitet og øke tryggheten blant folk, er byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) bekymret for at økende bruk kan gå ut over personvernet.

– Jeg er opptatt av at vi kan bevege oss rundt i gater og på allmenninger uten å føle oss overvåket over alt. Den retten blir utfordret av kameraovervåking som det ikke informeres om, og vi vet fra undersøkelser at det syndes mye, også i byen vår, skriver Schjelderup i en e-post til BT.

Bergen kom dårlig ut av en rapport av Datatilsynet fra 2009. 35 prosent av virksomhetene brukte kameraovervåking den gang. Mange virksomheter fikk anmerkning på grunn av manglende skilting.

I et brev til Datatilsynet ba Schjelderup om en ny slik undersøkelse. Til det svarte Datatilsynet at de ikke har ressurser til en slik omfattende kontroll av overvåkingskameraer.

Datatilsynet har altså ingen detaljert oversikt over bruken av overvåking i dag.

– Den ukontrollerte økningen av kameraovervåking gir oss som samfunn både konkrete utfordringer og grunn til bekymring, skriver byrådslederen.

Han påpeker at bekjempelse av terror og kriminalitet fortsatt må ha prioritet, men at det samtidig kan true retten til personvern.

– Butikker overvåker ansatte

Juridisk rådgiver i Datatilsynet, Gullik Gundersen, deler byrådslederens bekymringer.

Han mener bedrifter bør være tilbakeholden med å sette opp overvåkingskameraer. Det bør være slik at hensynet til sikkerhet er så viktig at det veier opp for ulempene, mener han.

– Vi ser at flere butikker bruker kameraene til å analysere hvordan kundene beveger seg, og hvilke steder de stopper opp i butikken. I tillegg kan de bruke kameraene til å overvåke ansatte, sier Gundersen.

Slik praksis kan ifølge Gundersen være brudd på loven, fordi det da ikke brukes til å forebygge kriminalitet.

Endret reglene for rapportering

Tidligere måtte alle virksomheter melde ifra til Datatilsynet før de satte opp overvåkingskameraer.

Disse reglene ble fjernet i år. Datatilsynet har derfor ikke oversikt over hvor mange overvåkingskameraer som eksisterer i Bergen. Gundersen forklarer at den tidligere meldeplikten ikke fungerte optimalt.

– Det var ikke et effektivt virkemiddel, og det var uansett store mørketall, fordi vi ikke får oversikt over dem som ikke melder fra, sier han.

FOREBYGGER TYVERI: Med et øye mot butikkens inngangsparti, og overvåkingskameraer i lokalet, føler daglig leder Lim Nordeide seg trygg på at potensielle tyver vil bli avskrekket. Odd Mehus

Har opplevd to tyverier

Lim Nordeide i Tiger of Sweden Store tror kameraene de har satt opp er med på å forebygge tyveri.

Selv har han opplevd stjeling fra butikken to ganger. Etter en varetelling fant de ansatte ut at to skjorter manglet. Da sjekket han overvåkingskameraet og fant synderne.

– Hadde det ikke vært tyverier, hadde det heller ikke vært nødvendig med kameraer i butikken, sier Nordeide.