• (1/3)
    Doktor Håkon Bolkan (til høyre) ser på pasienten Abdul. Har han ebola? Hvordan er symptomene? Legen kan ikke undersøke pasienten selv uten full beskyttelsesdrakt. FOTO: Jarle Aasland

Nordmennene er Abduls aller siste sjanse

Søndag morgen: Melding om at en ny pasient er på vei. Han har alle symptomer på langt framskreden ebolasykdom. Han er 27 år og heter Abdul.