• STENGER UTE: En kraftig lås på hoveddøren sørger for å holde uvedkommende ute. FOTO: Rune Nielsen

Bergens aller første bomstasjon

Stadsporten i Bergen var toll- stasjon helt frem til 1851, på det som var byens eneste innfartsvei fra sør.