• NERVESYKDOM: Det er meldt om utbrudd av nervesykdommen botulisme blant sprøytemisbrukere i hovedstaden. Folkehelseinstituttet (FHI) er varslet om fire tilfeller av klinisk sannsynlig botulisme hos personer som hadde injisert heroin intramuskulært. De syke oppholder seg vanligvis i rusmiljøet i Oslo. FOTO: Silje Katrine Robinson

Fire lagt inn på sykehus med synlige byller og sår