Er du for eksempel Tesla-eier, lader du for én krone minuttet, men for litt under halv ladefart. For alle elbiltyper kommer det 10 kroner i tillegg som en oppstartspris hver gang du fyller.

Det betyr at med en snittid på 20 minutter for hurtiglading, koster det deg 60 kroner å være tilkoblet ladepunktene.

— Det blir veldig spennende å se responsen fra brukerne på dette nye anlegget. Vi vet jo at behovet for hurtigladestasjoner er sterkt økende i tråd med salgseksplosjonen av elbiler de siste årene, sier Odd Olaf Askeland, forretningsutvikler i BKK.

Samarbeidsprosjekt

Det er BKK som har bygget, eier og skal drifte de nye hurtigladerne på Danmarks plass. Sentrale aktører i prosjektet er også Bergen kommune, som har stilt gratis tomt til disposisjon og stått for grunnarbeidene, og Hordaland fylkeskommune.

— Da finansieringen først kom på plass, har utbyggingen skutt fart. Første spadestikk skjedde så sent som i starten av oktober, sier Lars Ove Kvalbein, rådgiver for mobilitet og klimainformasjon i Bergen kommune.

Fyrtårn for miljøet

I et ufyselig vær treffer BT de to elbilinteresserte prosjektarbeiderne på det grønne energipunktet, som de velger å kalle det. Hurtigladestasjonen er etablert på den såkalte trekanten, tett ved Edvard Griegs vei sør på Danmarks plass.

— Målet er at dette skal bli et fyrtårn for miljøet. Når den endelige utbyggingen er ferdig, håper vi anlegget vil være godt synlig for alle som passerer her, sier Kvalbein.

I byggetrinn to kommer blant annet arkitekttegnet overbygg og design for plassen, skilting og ny luftmålestasjon.

elbiler.pdf
knut hjortland

Snittpris i Norge

Prisen på 2,50 kroner pr. minutt er ifølge Elbilforeningen snittprisen for alle hurtigladestasjoner som tar betalt i landet.

Ved de fleste hurtigladestasjonene i Hordaland er det foreløpig gratis å fylle strøm, men det er ventet at betalingsordning innføres alle steder.

— Betalingen på Danmarks plass skjer via en mobilapp, som fra mandag heter bilkraft, forteller Askeland.

På få sekunder fører appen deg til en server i Oslo og videre til en server i Nederland, som kommuniserer direkte tilbake til ladepunktet. Snittiden for hurtiglading er ca. 20 minutter.

— Dette er på mange måter babyen vår. Blir det en suksess, er ideen å etablere flere slike grønne energipunkt rundt i bydelene, sier de to.

- Stjerneeksempel

Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes har vært en pådriver for prosjektet på Danmarks plass.

— Dette er et stjerneeksempel på hva et fruktbart samarbeid kan munne ut i. Infrastruktur for elbiler er nedfelt i fylkeskommunens klimaplan, og det er rett og slett gøy å se at det som dras i gang politisk, ender med noe så konkret som denne store hurtigladestasjonen, sier hun.

Klima- og miljøbyråd Henning Warloe tror den nye stasjonens beliggenhet vil virke motiverende.

— Danmarks plass er et sentralt trafikknutepunkt, som ofte er plaget med dårlig luftkvalitet. Da er det veldig bra at den grønne miljøstasjonen blir så godt synlig - nærmest som et symbol på at vi ønsker å bedre miljøet for alle.