Dordei den vise

Biblioteksjefen, folkeopplysaren og den radikale føregangskvinna Dordei Nesheim Raaen får Kongens fortenestmedalje.