EØS-avtalens miljøbrikker

Miljøreguleringa under EØS-avtalen er på mange måtar eit puslespel som manglar brikker.