Vogntog veltet på E16 utenfor Voss

Et utenlandskregistrert vogntog sperret veien utenfor Voss i natt.