Mener forslaget er radikalt

Både i fagmiljøet og på Stortinget frykter flere at foreldre vil miste myndighet over egne barn.