Både Anundsen og statsminister Erna Solberg (H) åpner for at den fremtidige lokaliseringen for Sunnhordland kan bli endret gjennom forhandlinger på Stortinget.

Som BT meldte mandag, går regjeringen inn for å slå sammen Hordaland og Sogn og Fjordane til et nytt Vest politidistrikt. Haugaland og Sunnhordland blir slått sammen med Rogaland politidistrikt. På landsbasis blir dagens 27 politidistrikter kuttet til 12.

Dyp skepsis

Flere lokalpolitikere i Sunnhordland er sterkt kritiske til at politiet i regionen skal styres fra Stavanger. Også Politiets Fellesforbund er kritisk. Men grensene er ikke hugget i stein, ifølge justisministeren.

— Det er dyp, lokal skepsis for at dere legger Sunnhordland til Rogaland politidistrikt. Hva sier du til det?

— Jeg har registret en viss uenighet rundt grenseproblematikken der. Vi har landet på det vi mener er mest hensiktsmessig, sier Anundsen, og legger til:

— Men vi skal gjennom en prosess i Stortinget hvor Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre vil lytte til gode innspill. Dette er altså ikke et forslag som er meislet i stein. Hvis det er argumenter vi ikke har sett eller tenkt på, er det selvfølgelig muligheter for å gjøre noen endringer.

- Men når det gjelder Sunnhordland har dere vel sett alternativene, men falt ned på en løsning?

— Vi har valgt den løsningen vi mener er mest fornuftig, basert på hva vi vet om de lokale forholdene. Det er imidlertid et bilde som kan utfylles gjennom Stortingets behandling, sier Anundsen.

Venter på kommunereformen

Også Erna Solberg holder døren på gløtt:

— Det er en åpning for å se på grensedragning i ulike distrikter. Men det må samtidig være en balansegang, slik at også Rogaland bli et robust politidistrikt med tilstrekkelige kapasiteter. Husk at vi får et stort politidistrikt i vest når vi slår sammen Hordaland og Sogn og Fjordane, sier Erna Solberg.

Hun mener at dette også må ses i sammenheng med fremtidige kommunegrenser:

— Vi skal ha en stor kommunereform, og det er en del kommuner vi gjerne vil slå sammen. Noen av kommunene vil være på hver sin side av politidistriktenes grenser, og da må politidistriktenes grenser justeres, sier Solberg.

Hun legger til at også samferdselsløsninger kan påvirke hvor grensene vil gå for de ulike politidistriktene.

- Åpne for endringer

I avtalen med Venstre har regjeringen sikret seg mulighet for å justere grensene på et senere tidspunkt. Der heter det at «Regjeringen kan foreta justeringer som følge av ny infrastruktur eller annet som tilsier mindre justeringer i denne politidistriktsinndelingen.»

Iselin Nybø (V) sier at de tre partiene vil være åpne for endringer i avtalen:

— Det skal være reelle forhandlinger i Stortinget. Vi må møte Stortinget med et åpent sinn, så får vi høre hvilke innspill de har.

- Bør Ap med i et bredt forlik?

— Ap er det største partiet på Stortinget, og det er et parti som tar ansvar. Jeg oppfatter at partiets justispolitiske talsperson, Hadia Tajik, ønsker en bred enighet om reformen. Jeg opplever det positivt at hun er åpen for forhandlinger, sier Nybø.

Når det gjelder lensmannskontorene, er regjeringen klar på at antallet må reduseres, men vil ikke gå ut med noe tall nå.

- Gir ikke opp

Flere politikere reagerer kraftig på at Sunnhordland nå blir en del av det fremtidig Rogaland politidistrikt.

— Vi gir ikke opp, men det blir ikke enkelt. Her må Hordalandsbenken engasjere seg, sier stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad (Frp).

Han peker på at det er spesielt krevende at de faglige rådene fra politimesteren i Haugesund argumenterer for at Haugland og Sunnhordland politidistrikt samlet flytter sørover.

Wenche Tislevoll (H), ordfører i Fitjar reagerer kraftig.

— Vi har jobbet iherdig for at vi følger Hordaland fylke. Der er der vi bur og der vi hører til.

- Må våkne

- Er det ikke politifaglig en fordel å være knyttet til Haugesund?

— Det er jo der vi er i dag, men når det gjelder beredskap er vi knyttet nordover. Hordaland fylke må nå våkne opp. Det er mye som går mot sør om dagen. Helse Fonna går mot sør. Høgskolen fusjonerer med Stavanger. Hordaland må se at de blir utarmet, sier Tislevoll.

Odd Harald Hovland (Ap) er heller ikke fornøyd med regjeringen og Venstres valg:

— Det er ikke dette vi ønsket. På kort sikt tror jeg ikke publikum vil merke noe, men i forhold til organiseringen innenfor det offentlige kan det skape presedens i forhold til andre organiseringer. Vi kan nå bli oppfattet som nord-Rogaland og bli pushet den veien.

- Hva med de politifaglige argumentene

— Siden det har vært landfast til Haugaland, så har det vært kort vei dit. Når politidirektøren flytter til Stavanger så mister en den effekten. Da kan en like godt høre til Bergen.

- Viktig å ikke splittes

Politimester Steinar Langholm i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, sier det er avgjørende at distriktet ikke blir splittet.

— Det er viktig for den daglige polititjenesten, for beredskapen, og for bekjempelse av alvorlig kriminalitet. Distriktet vårt ligger mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden, og det er også en naturlig grense i øst. Det er langt til neste politimyndighet. Vi er sterkest når vi står sammen her i området. Det gjelder frem til fastlandsforbindelsene sørover og nordover er på plass. Da kan man vurdere dette på nytt, sier Langholm.

- Lokalpolitikere og politiansatte i Sunnhordland ønsker heller tilknytning nordover. Hvorfor tar de feil?

— Når de sier de ønsker seg til Hordaland, så begrunner de det med tilhørighet. Jeg vil utfordre dem på å komme opp med politifaglige hensyn til at Sunnhordland skal knyttes nordover. Det eneste de har vist til er fylkesberedskapsrådet, sier Langholm.

Han peker blant annet på at det ville blitt svært tungvint å sende arrestanter fra Sunnhordland til arresten i Bergen, så lenge det ikke er fergeforbindelse. I dag bruker politidistriktet sentralarresten i Haugesund.

— Ut fra politifaglige hensyn mener jeg det er best at vi er samlet. Men vi lever i et demokrati, og folk må få jobbe for det de tror på, sier Langholm.