• RYKKER OFTE UT: Ambulanseinspektør Petter Evensen er blant dem som rykker ut til sykehjem når en eldre beboer trenger ekstra hjelp. - Vi ser at legebemanningen ikke er god nok ved sykehjemmene og at de derfor må flyttes til sykehus, sier Evensen. FOTO: Rune Nielsen

Sendt fra sykehus, døde i ambulanse

Den gamle kvinnen døde i ambulansen etter å ha blitt sendt fra sykehus for tredje gang.