Ras sperrer fylkesvei

Fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde stengt av ras.