• Ordførar i Odda kommune, John Opdal, understrekar at bustadane på Kalvanes er meint som ei permanent løysing. Etter planen skal bustadane stå klare til påske i år. FOTO: HÅVARD BJELLAND (Arkivfoto)

Får tunge rusavhengige til naboar

Ei dynamittlading ein tidleg morgon var det som varsla naboane om det kommande byggjeprosjektet.