• KOMMUNEN VANT: Sorbonne Eiendom, eid av investor Eirik Hokstad (33) og Asgeir Steinsland Hansen (35), gjennomførte betydelige ombygginger og seksjoneringer av leiegården Fosswinckels gate 11 for å øke utleiepotensialet etter at de kjøpte den i 2011. Deler av denne utbyggingen var ulovlig og må tilbakeføres til tidligere funksjon, etter at kommunen i 2015 vant gjennom i siste klagadgang. Nåværende eier Grei Invest er i en reklamasjonssak med Sorbonne for å få rettet de ulovlige arealene. FOTO: TOR HØVIK

Avviser at de har gjort noe galt

Både Grei Invest og Sorbonne mener de ikke har utsatt leieboere for fare.