• FIRE SAKER: Robin Schaefer varslet om graverende mangler ved etterforskningen av Monika-saken. Politiledelsens håndtering av ham og tre andre varslere i Hordaland skal nå granskes under ett av advokatfirmaet Wiersholm. Alle de fire varslersakene knytter seg til Monika-saken. FOTO: ODD E. NERBØ

Skal granske alle varslersakene

Advokatfirmaet som undersøker håndteringen av varsleren Robin Schaefer, skal undersøke alle varslingene knyttet til Monika-saken.