Allergiekspert: - Forbud gir falsk trygghet

Det er for vanskelig å gjennomføre et fullstendig forbud mot en spesiell type mat, mener Astma— og allergiforbundet.

SKEPTISK: Anna Bistrup tror ikke totalforbud er veien å gå på Os barneskule.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Mandag fortalte Bergens Tidende om Os barneskule som innførte forbud mot fisk eller mat med spor av fisk, fordi en av elevene har alvorlig fiskeallergi.

— Det er viktig at skolen tar dette på alvor, og det er også viktig at folk rundt forstår at hvor farlig dette kan være. At dette ikke bare er noe tull, sier Anna Bistrup, sykepleier og spesialrådgiver for Astma- og Allergiforbundet.

- Falsk trygghet

Men Bistrup tror ikke et slikt forbud alene er nok, og at forbudet kan være vanskelig å gjennomføre.

— Man kan tro at alt er trygt på skolen dersom et slikt forbud er innført, men det er nesten umulig å unngå at folk tar med seg mat som inneholder spor av fisk. Dette gir derfor falsk trygghet.

Utbredt:

Les også

40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner i løpet av livet

— Et forbud er ikke riktig vei å gå. Det er viktig å gi barnet evnen til å takle allergien og at voksne rundt læres opp i hvordan de skal tilrettelegge for elever med allergier og hvordan de skal håndtere en eventuell allergisk reaksjon.

Allergi på skoler

På seinhøsten kommer Helsedirektoratet med en ny veileder for helsestasjon– og skolehelsetjenesten. I den er det et eget tilleggskapital om nøtteallergi.

Jakob Linhave, avdelingsdirektør for Miljø og helse i Helsedirektoratet.

— Det er absolutt et behov for dette. Vi ser at allergi øker hos barn. I første omgang gjelder det nøtteallergi, men vi får se om det må utvides til å gjelde også andre allergier, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør for Miljø og helse i Helsedirektoratet.- Halvparten plaget:

I dette kapittelet kommer Helsedirektoratet med anbefaling om hvordan skoler skal forholde seg til barn med allergi og hvordan de kan øke kompetansen sin, samt iverksette tiltak der det er nødvendig.

— Det er mye usikkerhet ute på skoler om hvordan de skal håndtere barn med allergi. Veilederen vil gjøre det enklere for dem. Den vil også si noe om hvordan man skal forholde seg når barn og unge får allergiske reaksjoner på skolen og i barnehagen.

- Viktig med riktig diagnose

Å stanse økingenog få ned forekomsten av astma og allergi, spesielt hos barn under 12 år, er hovedmålet i Helsedirektoratets Nasjonale Strategi for forebygging av astma- og allergisykdommer.

— Vi vet ikke hvorfor det er en økning. Men det er i alle fall viktig å få riktig diagnose på barnet tidlig, slik at man kan legge til rett for barnet på en best mulig måte. Hovedregelen er at det ikke skal vedtas forbud mot mat i barnehager og skoler, men i noen tilfeller kan det være reelt. Riktig diagnose fra spesialhelsetjenesten, vil være avgjørende her, sier han.

Bistrup ser frem til veilederen som kommer fra Helsedirektoratet.

— Denne er viktig fordi det er så mye usikkerhet rundt dette med matallergi, blant annet på skoler. I dag er det ulike praksis på skoler og vi håper denne veilederen gir skolen en mulighet til å til å utarbeide gode rutiner rundt allergihåndtering, samt få en forståelse av hva matallergi er.

— Veilederen har også et helt avsnitt som handler om førstehjelp. Mange skoler synes det er skummelt å ha en elev med allergi, og vi håper denne kan gi god kunnskap om hva de skal gjøre dersom uhellet er ute og hvordan de skal ivareta eleven.

Publisert: