Sportsfiskere vil ha sin del: – Kan bli moro å få makrellstørje på 200–300 kilo på stang

Havets storvilt, det ypperste av det ypperste innen sportsfiske. Slik snakker sportsfiskere om makrellstørje.

Publisert Publisert

MAKRELLSTØRJE PÅ STANG: Makrellstørjen er tilbake i norskefarvann. Så langt har yrkesfiskere vært alene om fangsten. Nå vil sportsfiskerne også være med på moroa.

– Det som skal til er en veldig kraftig fiskestang, en såkalt 130 punds stang, en kraftig line med krok, og makrell som åte. Jeg forestiller meg at det kan bli livat og moro å få en makrellstørje på 200–300 kilo på kroken, sier Øyvind Fjeldseth, som er fiskebiolog hos Norges Jeger og Fiskeforbund (NJFF).

Les også

Fikk 190 makrellstørjer på én gang

Kun yrkesfiskere

Etter 30 års fravær er makrellstørjen tilbake i norske farvann, men så langt har fiskeriforvaltningen valgt å forbeholde størjefisket for yrkesfiskerne.

– I løpet av 2017 håper vi å få tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske etter makrellstørjen. Vi kan ikke se noen grunn til at våre medlemmer ikke skal få lov til å være med på dette, sier Fjeldseth.

– Gir ikke opp

I 2017 har Fiskeridirektoratet delt ut kvoter på til sammen 52,48 tonn. Det er et ringnotfartøy og et linefartøy som har fått tillatelse til å ta opp 42 tonn av den attraktive fisken, mens 10,48 tonn er satt opp som bifangst.

– Vi vil gjerne ha en liten del av kvoten til fritidsfiske. Realistisk sett snakker vi om fire-fem fisker.

Les også

Her blir kjempefiskene tatt i land

Charterbåter

Fjeldseth viser til at land som Canada har en god fordeling av yrkesfiske og fritidsfiske etter makrellstørje.

– Her er fisket blitt en betydelig næring for charterbåter som tar turister med seg på fjorden. Tilsvarende ordninger for sportsfiske finnes i mange land. Dette burde vi også kunne få til i Norge.

Konferanse i Bergen

NJFF har en konferanse om sportsfiske og forvaltning av sjøen på Scandic Bergen Airport fra 31. mars til 1. april. Blant temaene er verdens største tunfiskart, som igjen finnes i norske farvann.

– På konferansen blir det stilt spørsmål om det snart kan åpnes for sportsfiske etter denne ikoniske fisken i Norge?

– Vi mener ja. Vi må kunne lære av andre lands forvaltning. Det må selvfølgelig stilles krav til båter, fritidsfiskerne må ha opplæring, det må lages rapporteringsskjema osv. Alt dette er formaliteter som det ikke vil være noe problem å få på plass, sier Fjeldseth.

Høring​​​

Fiskeridirektoratet har sendt ut Forslag til regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (blåfinnet tunfisk) i 2017. I forslaget åpnes det ikke for sportsfiske etter størje, selv om det i henhold til gjeldende internasjonalt regelverk er anledning til dette.

NJFF mener klart det vil være naturlig å tillate et begrenset og sterkt regulert fiske med sportsfiskeredskap når Norge først velger å benytte seg av den kvoten som er tildelt via den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT).

Les også

Her kommer fiskeeventyret til Bergen

Kommer fra Middelhavet

– Makrellstørjen gyter i Middelhavet. Det er typisk på sensommeren og ut på høsten at den går nordover for å finne mat, men den kan også observeres i våre farvann på vinteren. Stimer er sett langs norskekysten så sent som for to-tre uker siden, sier Fjeldseth.

Han sier at NJFF vil følge tett med på hva som skjer videre i høringen Fiskeridirektoratet har om makrellstørjen.

– Foreløpig har vi ikke nådd frem, men vi gir ikke opp.

Publisert