Mener vegvesenet kaster bort penger

En ny rapport slår fast at riksvei 7 over Hardangervidda bør prioriteres før Hemsedal.

ALTERNATIVENE: Her er de ulike trasene mellom øst og vest.
 • Anders Haga
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Forrige uke kom Statens vegvesen med sin anbefaling om hvilken vei som bør prioriteres som én av to stamveier mellom øst og vest i landet.

Fra før er det bestemt at E134 skal være én av dem. Den andre mener vegvesenet bør være rv.52 gjennom Hemsedal.

 • Les hvorfor vegvesenet sier nei til Hardangervidda.

Viser forskjellene

Det er sivilingeniør Helge Hopen som nå har laget en ny analyse av veistrekningen hvor han lander på helt motsatt konklusjon av vegvesenet.

Rapporten har han utarbeidet på oppdrag fra en rekke rekke næringsvirksomheter og bedrifter fra Oslo, Bergen, Hallingdal og Hardanger.

I Hopens rapport slår han fast at transportbehovet mellom Norges to største byer vil være løst dersom man velger riksvei 7 over Hardangervidda. Dersom myndighetene prioriterer riksvei 52, mener han at dette behovet ikke er løst.

Vil bli kostbart

Dermed kan det oppstå et behov for å bygge en såkalt «Hordalandsdiagonal» mellom Bergen og Odda.

Denne «armen» vil redusere kjøretiden kraftig, og knytter Bergen opp mot den andre hovedveien til mellom øst og vest, nemlig E134. Dette «armprosjektet» koster også store pengesummer, i underkant av 20 milliarder kroner.

Da vegvesenet la frem sin anbefaling forrige uke, la de ikke skjul på at denne muligheten er aktuell:

«Dersom man velger rv. 52 over Hemsedal som den andre hovedveiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, er det åpent for senere å analysere alternative utbygginger av en arm til Bergen og effektene av denne. På den annen side viser følsomhetsanalyser at det ut fra et trafikkmessig og samfunnsøkonomisk perspektiv er lite hensiktsmessig å gå inn for både stor utbygging over rv. 7 over Hardangervidda og ny Hordalandsdiagonal», skrev de i rapporten.

Ødelegger for hverandre

Kostnaden ved å prioritere riksvei 52 som hovedtrasé beløper seg til 19 milliarder kroner.

Når vegvesenet nå har anbefalt riksvei 52 som hovedtrasé, påpeker Hopen at de derfor mener det er denne veien som skal betjene trafikken mellom Oslo-området og Bergensområdet.

Hopen, som i en årrekke har jobbet med å lage trafikkprognoser, har regnet på konsekvensene en Hordalandsdiagonal vil ha på Hemsedalstraseen. Ifølge sivilingeniørens beregner, vil en slik «arm» mellom Odda og Bergen, føre til at trafikken på riksvei 52 halveres.

«Har vi råd til å bygge en vei til 20 mrd. for så å bygge en ny vei til nye 20 mrd. som vil ha den samme funksjonen og hente halve trafikken fra den første veien? Det vil være litt som å bygge E39 Hordfast langs en indre trase gjennom Fusa, for så å bygge bro over Bjørnefjorden etterpå og hente tilbake trafikken. Dette er ikke god samfunnsøkonomi», skriver han i rapporten.

Mener penger kastes bort

Hopens oppsummering av debatten er som følger:

 • Jo flere øst-vest-samband som bygges ut, jo bedre blir transporttilbudet. Men den samlede samfunnsøkonomien svekkes på grunn av høye kostnader og overlapping av prosjektene.
 • En utbygging basert på E134 og rv.7 gir en permanent, effektiv løsning for sambandet mellom de to største byområdene. Da blir det ikke behov for en Hordalandsdiagonal.
 • Bygger man ut E134 og rv.152, kan det utløses behov for en Hordalandsdiagonal for å løse transportutfordringene mellom Bergen og Oslo.
 • En slik diagonal vil også kreve ytterligere investeringer, ved en ny bro over Hardangerfjorden.

Konklusjonen er som følger:

«Rv.7 alternativet vert tilradd som hovudveg aust-vest saman med E134».

Overfor BT legger ikke Hopen skjul på sin overraskelse over at man fremdeles håper på å få bygget både en riksvei 52 over Hemsedal og en såkalt Hordalandsdiagonal.

– Det er uforståelig at man kan bygge en ny hovedvei til 20 milliarder og så bruke 20 milliarder på en annen vei som skal ha samme funksjon. Jeg kan ikke se at samfunnet har råd til det, sier Hopen.

– Hvorfor tror du vegvesenet lander på denne løsningen da?

– Jeg tror de er blitt litt hektet på dette alternativet, og de har en drøm om at det skal bli en realitet. De mener riksvei 52 passer best sammen med en slik diagonal, og ser vel for seg at en slik arm kan komme til Bergen.

– Deres løsning gir vel det mest komplette transporttilbudet?

– Ja, man får dobbel dekning. Men samtidig bygges det hovedveier i nord og sør, og ingenting i midten, hvor de raskeste veien går.

Burde vært bygget først

Forkjemper for Hordalandsdiagonalen, Arnfinn Førsund, er langt fra enig i konklusjonene til Hopen.

– For det første sier vegvesenet at det vil komme en reduksjon i trafikken over Hemsedal med en diagonal, ikke en halvering.

Hopen bestrider de tallene. Han viser til at Statens vegvesen selv har slått fast at trafikken over Hemsedal vil reduseres fra 3847 daglige passeringer til 2070. I vegvesenets rapport står det at dette vil tisli en reduksjon på 32 prosent.

– Dette tilsvarer en nedgang på 46 prosent av trafikken, og det kaller jeg en halvering, sier Hopen, og legger til:

– Her må de sjekke kalkulatorene sine.

Førsund legger ikke skjul på at prosjektet han kjemper for vil «stjele» trafikk fra Hemsedal.

– Men det er armen til Bergen som gir desidert størst samfunsnytte, selv om den vil koste. Den koster 17 milliarder, men har 14 milliarder i samfunnsøkonomisk nytte. Så strengt tatt er det den som burde vært bygget først av alt.

Publisert
 1. Statens vegvesen
 2. Hardangervidda
 3. E134
 4. Trafikk
BT anbefaler

Sølvi fant sønnen død. Hun skulle ønske hun hadde blitt oppsøkt av et kriseteam.

Ny doktorgrad: Foreldre som mistet barn i narkotikarelatert død sier de fikk lite oppfølging.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

 1. Dette var årsakene til sprekkene i bygården

 2. Her kan E39 bli stengt inntil én time

 3. Venter du på finvær? Sett av denne dagen.

 4. Nav-ansatte er redde for å gå på jobb. – Vi må få beskjed om farlige brukere.

 5. «Så realistisk at jeg blir kvalm»

 6. Etter avhøret ga jenten (15) beskjed om at det var noe mer hun ville si