• FOTLENKE: Odelstinget vedtok I 2007 en lovendringen som gir anledning til å la dømte sone hjemme utstyrt med elektroniske fotlenker. FOTO: NTB SCANPIX

Åpner for mer soning hjemme

Alle innsatte med lange fengselsstraffer bør vurderes for hjemmesoning, mener Kriminalomsorgen.