<b>Vil </b><b>kutte støtte til</b><b>barnerike familier</b>

Torbjørn Røe Isaksen mener sosialhjelpen til familier med mange barn bør reduseres. Og vil i større grad erstatte kontantoverføring med andre ytelser.