Slakter ledelsen i Kriminalomsorgen

Ingen brudd på arbeidsmiljøloven, men det er tillitskrise i Kriminalomsorgen region vest, ifølge ny rapport.

Publisert Publisert

HARD MEDFART: Ledelsen i Kriminalomsorgen region vest får hard medfart i en granskingsrapport som ble lagt frem på en pressekonferanse onsdag. Fra venstre: Anne Helsingeng i Deloitte og Marianne Vollan fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Foto: Ørjan Deisz

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Tillit tar lang tid å bygge, men det går raskt å bryte den ned, sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet til BT.

Onsdag ettermiddag møtte hun pressen på et konferanserom i et hotell ved Flesland. Sammen med Anne Helsingeng i Deloitte, presenterte hun deler av den 100 sider lange rapporten.

Det var Bergensavisen som først omtalte rapporten etter at avisen tidligere har avslørt bred misnøye med ledelsen i Kriminalomsorgen region vest.

Hard kritikk

Rapporten er et resultat av advokatfirmaet Deloittes gransking av Kriminalomsorgen region vest.

Etter tre varslingssaker ble firmaet engasjert av KDI med formål å kartlegge påstander knyttet til arbeidsmiljø, kommunikasjons- og lederstil i Kriminalomsorgen region vest.

Tillitskrise mellom ansatte og toppledelse, uheldige biverv og kommunikasjon har bidratt til at ansatte har opplevd en fryktkultur.

– Her er det sterk kritikk, og det som kommer frem i rapporten er svært alvorlig. Samtidig vil jeg minne om at det ikke er funnet straffbare forhold, sier Vollan til BT etter pressekonferansen.

– SOM VENTET: – Rapporten var en bekreftelse for oss som har jobbet tett med ledelsen, sier Haakon Mjelde i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Her sammen med Merete Furuhovden i Kriminalomsorgens yrkesforbund. Foto: Ørjan Deisz

Lederstil og tillitskrise

Rapporten inneholder hard kritikk mot regiondirektør Per Sigurd Våge og assisterende regiondirektør Leif Waage.

I rapporten konkluderer Deloitte med at regiondirektør Per Sigurd Våge og assisterende regiondirektør Leif Waages lederstil har bidratt til en tillitskrise blant en del tjenestemenn i region vest.

«Slik Deloitte ser det, må deler av frustrasjonen som ansatte opplever eksempelvis knyttet til arbeidsdrift, tilskrives den ledelseskultur som Per Sigurd Våge og Leif Waage står for», heter det i rapporten.

– Det at det er store utfordringer knyttet til lederskap, lederstil og tillit, er problematisk. Tillit er helt avgjørende, sier Vollan.

Hun vil ikke gå inn på hvilke konsekvenser rapporten vil få, men sier tiden fremover vil bli brukt til vurdere Deloittes anbefalinger i rapporten nøye.

– YDMYK: Regiondirektør Per Sigurd Våge sier han er ydmyk overfor funnene i rapporten. Foto: Bergens Tidende

Beklager

Regiondirektør Per Sigurd Våge sier han er glad for at rapporten ikke avdekket brudd på arbeidsmiljøloven, men sier han er ydmyk overfor funnene i rapporten.

– Sammen med de ansatte, tillitsvalgte og ledere i Kriminalomsorgen, ønsker vi å gå grundig gjennom rapporten for å lære av de funn som er gjort.

Våge sier videre at han er opptatt av at rapporten skal føre til endringer.

– Vi har mange engasjerte medarbeidere. Vi tar sikte på å få dette til.

– Dette er en vanskelig situasjon for oss alle. Jeg beklager at ansatte har opplevd dette med vår lederstil, sier Våge.

Skeptisk til rapporten

I rapporten går det også frem at regionledelsen har en rekke innvendinger mot Deloittes rapport, blant annet fordi de, ved å henge opp en varslingsplakat, oppfordret ansatte i Bergen fengsel om å kontakte granskerne med relevante opplysninger.

Dette førte til 22 henvendelser, og bidro ifølge Deloittes til en bedre innsikt i arbeidssituasjonen ved Bergen fengsel.

Per Sigurd Våge mener derimot på sin side at dette innebar til en markant skjevrekruttering av kildemateriale til granskingen, går det frem av rapporten.

– Jeg håper dette får konsekvenser

Eli Sjo gikk av som leder av Bergen fengsel etter konflikt med ledelsen i Kriminalomsorgen region vest.

Nå får den samme ledelsen krass kritikk i granskingsrapporten.

– Hovedkonklusjonen i granskingen underbygger og støtter det jeg selv opplevde og min vurdering av regionledelsen, sier Sjo.

I februar 2016 gikk hun på dagen som leder i Bergen fengsel.

– Ledelsen var inkompetent, drev med detaljstyring og var uforutsigbar. Den skapte dårlige rammebetingelser som gjorde det svært vanskelig for meg å utvise ledelse i et høyrisikofengsel som Bergen fengsel er. Jeg ble utsatt for en refsende og urimelig kritikk som jeg aldri før har opplevd maken til. Det var svært ubehagelig, sier Sjo til BT.

AVVISER KRITIKKEN: – Vi bestrider på det sterkeste at vi har gått inn i denne granskingen med en forutinntatthet, sier advokat i Deloitte, Anne Helsingeng. Foto: Ørjan Deisz

– Fikk beklagelse

Hun varslet selv om sin egen situasjon i 2014, og forteller at hun fikk en beklagelse fra Kriminalomsorgsdirektoratets direktør Marianne Vollan.

– Min varsling førte til en gransking som påviste brudd på arbeidsmiljøloven i mitt tilfelle. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at ikke Kriminalomsorgsdirektoratet grep inn tidligere. Jeg håper den nye granskingen får konsekvenser for ledelsen, sier Sjo.

– Jeg ble dårlig behandlet og inngikk en sluttavtale. I dag arbeider jeg på Kalfaret oppfølgingssenter med ulike oppgaver. Jeg trives der, men prosessen som tvang meg ut av jobben, var vanskelig. Nå håper jeg at det blir ryddet opp i Kriminalomsorgen slik at de ansatte får anledning til å gjøre den jobben de skal gjøre, sier Sjo.

– Helt som forventet

Haakon Mjelde i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund i Bergen fengsel sier han ikke ble overrasket over funnet i rapporten.

– Dette var en bekreftelse for oss som har jobbet tett med ledelsen. Dette er en trist dag. Samtidig er vi svært glade for at rapporten nå har kommet, og at den bekrefter det vi hele tiden har ment.

Knut Are Svenkerud er leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY). Han har selv lest rapporten og mener at den inneholder en kraftig kritikk av ledelsen.

– Varslingen har vært berettiget. Nå må Kriminalomsorgsdirektoratet løse den tillitskrisen som har oppstått. Av erfaring vet vi at det tar lang tid å bygge ny tillit der tilliten er borte. Da bør man trekke praktiske konsekvenser av det, sier Svenkerud til BT.

Publisert