Ja til gassferger

Samferdselsdepartementet sier ja til gassferge på strekningen Halhjem - Sandvikvåg. Tildeling av konsesjon vil skje i løpet av året, og fergene kan være i drift fra 2007.