Framleis mange utan studieplass

Vel 3000 unge har fått tilbod om studieplass etter Samordna opptak sitt suppleringsopptak. Men framleis er over 5000 kvalifiserte søkjarar utan studieplass.