Mange vil ha ny behandling i retten

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har siden starten fått inn tre ganger så mange saker som forventet.