Kraftig oppgjer med politiarbeidet

Prosedyrane i tingretten var forsvararane sitt knallharde oppgjer med politiets etterforskning og bevisføring i Halsnøy-drapssaka.