Men barneparken var ikke død

For to år siden ville politikerne legge ned barneparkene. Nå får tilbudet leve – i hvert fall frem til det blir full barnehagedekning.