Må bruke byens reserveanlegg

Det drar seg til i tørkebyen. Nå må reserveanleggene tas i bruk for å sikre nok vann.