- En illusjon å bli kvitt korridorpasientene

Haukeland universitetssykehus klarer ikke å bli kvitt korridorpasientene.