Alle norske sjøfolk på vei ut av Fjord Line

Fjord Line har trukket tilbake tilbudet til 160 norske sjøfolk om jobb i et nytt færøysk selskap. Grunnen er at sjømannsforbundene ikke vil forhandle om tariffavtaler.