Rester fra tyskere og Toro

På Herdla finner du ennå tyske rester etter krigen og store mengder med rester av Toro-supper. Det siste ligger i svarte hauger og lukter dårlig.