Ordføreren som ga byen liv og ansikt

En bys identitet formes av fortid og leves i samtid. Sammen skaper dette fremtiden. Det er menneskene som tilfører byen liv og lederne gir den ansikt.