Vil binde Høyre til bybanen

I et byrådssamarbeid med Høyre vil Kristelig Folkeparti og Venstre sikre at bybanen ikke settes på et sidespor.