Veltet utfor juv med 12 tonn dynamitt

Det kunne gått veldig gale da en lastebil fullastet med dynamitt veltet i Rullestadjuvet i ettermiddag. Bilen rullet 7-8 meter ned en skråning før den stoppet.