Fregatt-stopp i Bergen

Bergen Mekaniske Verksted har stanset alt arbeid med de nye fregattene, fordi den spanske oppdragsgiveren ikke vil betale.