Bedre for de store, verre for de små

Olsvik skole er den største skolen i Bergen med ca. 700 elever. Høyt elevtall i klassene gjør at Olsvik skole kommer bedre ut med det nye systemet.