Stor omlegging ved NHH

Norges Handelshøyskole (NHH) gjennomfører en stor omlegging dette semesteret når siviløkonomstudiet blir forlenget fra fire til fem år, som et ledd i Kvalitetsreformen.