• STAREFOSSEN: Deler av det gamle gårdsanlegget fra 1600-1700-tallet er nå overtatt av barnehagen. <p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ

Ga navn til Starefossen

På 1700-tallet kom en bølge med driftig landsungdom til Bergen og leide seg plass som husmenn eller paktere i nærområdene. En av disse småplassene var Starefossen, som har fått navn fra skomakervirksomhet.