Har gitt råd i skjenkesaker

Trond Tystad bekrefter at han har gitt betalte råd i skjenkesaker, men mener omfanget og karakteren var slik at det ikke skapte problemer.