Velger buss fremfor bybanen

Bussen har kapasitet nok til å løse Bergens kollektivbehov i overskuelig fremtid, og det er plass nok til bussene. Det mener direktørene i Gaia og HSD Buss.