180 bergensarar stranda på Gardermoen

Bergensaren Arne Spurkeland kom frå ferie på Kreta saman med kona, då dei fekk beskjed om at flyplassen på Flesland var stengt, og dei måtte ta buss frå Gardermoen. Men Flesland var slett ikkje stengt.