Trakka på granat

Henning Olset frå Førde var ute og gjekk tur då han sette foten rett på den farlege sprenglekamen.