Vil ha nytt departement

Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) vil ha et nytt stort eksportdepartement.