- Vernevedtak raserer Svanøy

Framlegget om at Førdefjorden skal bli nasjonal laksefjord, får enorme konsekvensar for Svanøy, «Sunnfjords perle». Dei første familiane flyttar frå øya i desse dagar.