• «TILFELDIG BESØK»: Redaktør Finn Jarle Sæle hevdar at 42-åringen berre var innom på tilfeldig besøk på byggjeplassen, og at han kvitterte på dokumentet fordi han var god i engelsk.<p/>

Hallik var snikkar for Sæle

På dagtid arbeidde 42-åringen som handverkar, blant anna for redaktør Finn Jarle Sæle. På kvelden var han hallik.