Psykiatritilbudet i fengslene granskes

Helsetilsynet er bekymret over rekken av voldelige psykiatrihistorier de siste årene. Nå varsler tilsynet gransking der både innsatte og ansatte i fengslene intervjues.